close
 時間  Sun May 11 15:01:03 2008  

颯的暱稱變成「神啊我要結婚!」
以下是我的說教XDDD我 說:
身為同人女要更有志氣才行!
                                                                               
颯 說:
大姐,基督教不支持離婚
                                                                               
我 說:
喔噗、我不知道耶?
                                                                               
颯 說:
基督教認為一對夫妻是神給的恩典,離婚是最後手段,不支持
                                                                               
我妹就是叫我不要太同人女了嚇跑別人
                                                                               
我 說:
同人女只是比一般女孩「現實了點、大叔了點、好奇了點、直截了當了點」
也因此「不好騙了點」、嚇跑一些不合格、
對「女孩有所不切實際幻想」的男人是應該的
                                                                               
颯 說:
同人女現實??
這我不知道
我覺得我還是喜歡做夢的

我 說:
(思)因為見多識廣(男人看多了)
                                                                               
颯 說:
雖然有時候現實得讓人可怕
                                                                               
我 說:
BL的話一次看兩個所以閱讀量大(喂)
                                                                               
颯 說:
XD 男人看多了、這個好
                                                                               
我 說:
如果是BL H有的話連那個都看多了,更不會被輕易嚇到
                                                                               
颯 說:
噴茶
說得好
                                                                               
我 說:
我的好姊妹啊、我們可比一般作夢的小女生強多了
要以身為同人女自傲 *挺
很少有關於男人的事情嚇得倒我們、
要比手段、比鬼畜知識、比什麼其他的敢比就來啊?<( ̄▽ ̄)>
                                                                               
沒打好心的就通通給老娘滾回去!
                                                                               
颯 說:
.//.說得好~
arrow
arrow
    全站熱搜

    草左 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()